அதிமுக பொதுச் செயலாளர் யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம்: பொன்னையன்