அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பில் ஹிலாரி கிளிண்டன் முன்னிலை