ஆஸ்கர் விருதுகள் 2018- சிறந்த திரைப்படம்- தி ஷேப் ஆப் வாட்டர், விருதுகளின் முழு விவரம்