இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 2வது டெஸ்டில் இந்திய அணி பேட்டிங்