இந்தியா-இங்கிலாந்துக்கு எதிரான​ முதல் டெஸ்ட் -இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங்