இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே போர் நடப்பதை விரும்பாத முலாயம்