இந்திய பங்குச்சந்தையில் வீழ்ச்சி : சென்செக்ஸ் 100 புள்ளிகள் சரிவு