இன்று முதல் ஏ.டி.எம் களில் 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்