இரண்டு பேரை திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்வது போன்ற அவஸ்தை – கங்கனா ரணாவத் அனுபவம்