இலங்கையில் நடந்த நடிகர் ஆர்யா படப்பிடிப்புக்கு எதிர்ப்பு