இளையராஜா 75 இசை நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்குகிறது – 17 ஆயிரம் ரசிகர்கள் வருகை