உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு தயார் – சின்மயி பேட்டி!