உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்திய வீராங்கனை அபூர்வி சந்தேலா தங்கம் வென்றார்