உலகமே ஆவலுடன் எதிர்ப்பார்த்த பிரமிக்க வைக்கும் அனிமேஷன் ‘தி லயன் கிங்’ படத்தின் ட்ரைலர் !

உலகமே ஆவலுடன் எதிர்ப்பார்த்த பிரமிக்க வைக்கும் அனிமேஷன் 'தி லயன் கிங்' படத்தின் ட்ரைலர் !