எண்ணூர் துறைமுகத்தில் 91 டன் எண்ணெய் கசிவு அகற்றம்: கலெக்டர்