ஐ.என்.எஸ்., விராத் இராணுவ​ போர்க்கப்பலுக்கு இன்று ஓய்வு