ஐ.எஸ்.எல் கால்பந்து போட்டியில் புனே வீழ்த்தி கவுக்காதி வெற்றி