கருணாநிதி நலமுடன் உள்ளார்; சில நாட்களில் வீடு திரும்புவார்: ஸ்டாலின்