கல்வீசி தாக்கும் கல்லூரி மாணவர்கள்… ரணகளமாகும் தர்பார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்