காவிரி பிரச்னை தமிழக அரசு பஸ்கள் 30 நாட்களுக்குப்பின் ஒசூர் வழியே கர்நாடகாவுக்கு இயக்கப்பட்டன