காஷ்மீர் எல்லை பகுதியில் இரண்டு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொலை