கிண்டியில் உள்ள சிப்பெட் நிறுவனத்தின் தலைமையகம் டெல்லிக்கு மாற்றப்படுவதாக தகவல் வெளியானது