கோவையில் கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோருக்கு கமல் நேரில் ஆறுதல்