சரித்திர பின்னணியில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக எடுக்கப்பட்ட சைரா நரசிம்மா ரெட்டி படத்தின் ட்ரைலர் !

சரித்திர பின்னணியில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக எடுக்கப்பட்ட சைரா நரசிம்மா ரெட்டி படத்தின் ட்ரைலர் !