சாக்ஸபோன் கலைஞர் பத்மஸ்ரீ கத்ரி கோபால்நாத் இன்று காலமானார் !