சாத்தூர் கர்ப்பிணிப்பெண்ணுக்கு எச்.ஐ.வி. ரத்தம் ஏற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் அரசு சார்பில் அந்த பெண்ணிற்கு இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா வழங்கப்பட்டது.