சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினார் அமிதாப்பச்சன் !