சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்ட கேரள அரசுக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது