சுனாமி நினைவு: சென்னை மெரினாவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் அஞ்சலி