சென்னை கடற்கரை சாலையில் போலிஸ் குவிப்பு,போக்குவரத்து நிறுத்தம்