சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் எஸ்.பி.ஐ., வங்கி கட்டடத்தில் தீ