செல்லாத​ 500,1000 ரூபாய் நோட்டு அறிவிப்பை கண்டித்து திமுக​ சார்பில் மனித​ சங்கிலி போராட்டம்