சொந்தம் மாதிரி யாராலும் சந்தோசத்தை கொடுக்கவும் முடியாது; சொந்தம் மாதிரி யாராலும் கஷ்டப்படுத்தவும் முடியாது, சிவகார்த்திகேயனின் ‘நம்ம வீடு பிள்ளை’ படத்தின் ட்ரைலர் !

சொந்தம் மாதிரி யாராலும் சந்தோசத்தை கொடுக்கவும் முடியாது; சொந்தம் மாதிரி யாராலும் கஷ்டப்படுத்தவும் முடியாது,

சிவகார்த்திகேயனின் 'நம்ம வீடு பிள்ளை' படத்தின் ட்ரைலர் !