ஜெயம் ரவி நடிக்கும் ‘கோமாளி’ படத்தில் இருந்து சில நிமிட காட்சி !

ஜெயம் ரவி நடிக்கும் ‘கோமாளி’ படத்தில் இருந்து சில நிமிட காட்சி !