ஜெயலலிதா முக வடிவில் 68 கிலோ இட்லி நெகிழவிக்கும் அதிமுக தொண்டர்கள்