ஜெ. உடல்நிலை குறித்த​ அவதூறு வழக்கில் 5 பேர்க்கு ஜாமீன்