ஜெ., உடல்நிலை, புரளிகளை நம்ப வேண்டாம்: தமிழக காவல்துறை இயக்குநரகம் எச்சரிக்கை