ஜெ., நினைவிடத்தில் 3வது நாளாக மக்கள் திரண்டு கண்ணீர் அஞ்சலி