டில்லியில் கடும் பனிப்பொழிவு; விமான போக்குவரத்து பாதிப்பு