டெல்லியின் முன்னாள் முதல்வர் ஷீலா தீட்சித் காலமானார் !