டெல்லியில் இன்று இந்திய-இலங்கை மீனவர்களுடனான பேச்சுவார்த்தை