தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.13ம், சவரனுக்கு ரூ.104ம், ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை 60 காசுகள் குறைந்துள்ளது.