தர்பார் ரிலீஸ் : டிக்கெட்டுடன் விடுமுறை அளித்த தனியார் நிறுவனம்