தல அஜித்தின் 17 படத்திற்கு தடை பிறப்பித்த உயர் நீதிமன்றம்..! தயாரிப்பாளர்களின் அதிரடி முடிவு