தி.மலை : போலி டாக்டர் ஊசி போட்டதில் ஒருவர் உயிரிழப்பு …