தி.மு.க., அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்பில்லை: வி.சி