துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வத்திற்கு, அமைச்சர் சரோஜா வாழ்த்து