தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் 5வது அலகில் பழுது