தேர்தல் பறக்கும்படை சோதனை; படப்பிடிப்புகள் ஒத்திவைப்பு