தொடர் பாக். அத்துமீறல் காரணமாக​ எல்லை பகுதியில் பள்ளிகள் மூடல்